Condicions de contractació

IndronePark es el nom comercial de DRONE PARK SL, amb seu social al carrer de Sant Pere Màrtir num. 6, 08012 de Barcelona i amb NIF B66934084.

 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ I CONTRACTACIÓ

 

Els usuaris poden volar el seu propi dron (no s’admeten amb control per WiFi/Bluetooth i altres limitacions de vtx que puguin perturbar el control normal dels altres drons), o llogar els models que Indronepark posa a la seva disposició.

Els usuaris de les instal·lacions de Indronepark hauran de ser majors d’edat, o menors degudament autoritzats, estar registrats i haver llegit i acceptat les Condicions Legals i Normes de Seguretat d’ús de les mateixes.

Els usuaris es comprometen a fer bon ús de les instal·lacions i equips de Indronepark, retornant-los en correcte estat i fent-se responsables dels danys que puguin ocasionar, a Indronepark o a tercers, per negligència o incompliment de les normes.

Per a qualsevol necessitat d’ús diferent de l’establerta, els preguem es posin en contacte amb les nostres oficines.

Els usuaris hauran d’estar en les instal·lacions amb una antelació de 15 minuts sobre l’hora programada de reserva, que és susceptible de ser alterada per possibles incidències, alienes a la nostra voluntat, al llarg del dia.

Les reserves podran ser anul·lades per l’usuari amb dret a devolució del pagament realitzat, sempre que l’anul·lació sigui realitzada amb una anticipació mínima de 48 hores. Per la seva banda, Indronepark podrà cancel·lar reserves actives en qualsevol moment, avisant convenientment als usuaris afectats i procedint, en qualsevol cas, a la devolució dels corresponents abonaments.

NORMES DE SEGURETAT I ÚS DE LES INSTALACIONS DE INDRONE PARK

PISTES.
Totes les pistes tenen dues zones clarament demarcades i senyalitzades:

1. ZONA DE PILOTS.
Comprèn l’àrea de control per al pilot.
Permet la correcta visió de la zona de vol. El pilot haurà de romandre obligatòriament a l’àrea de pilotatge mentre hi hagi drons en vol.
En cas d’accident només el personal autoritzat podrà accedir a la pista per recuperar el dron. El pilot haurà d’aturar els motors prèviament.

2. ZONA DE VOL.
Dotada amb rampa d’enlairament i zona d’aterratge, compta amb xarxes de protecció per a seguretat dels pilots. Encara que la zona resulta evidentment distingible, s’indicarà de forma clara la seva demarcació per a més constància i seguretat de pilot i convidats. En cas de descontrol del dron, el pilot haurà, de forma immediata, procedir a tallar motors. Si el pilot tingués qualsevol dubte sobre com actuar, consultar el personal autoritzat.